ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پاسخگویی مشتریان (عمومی)

سوالات عمومی مرتبط با مشتریان، انتقادات و پیشنهادات

 دپارتمان پشتیبانی فنی

سوالات و موارد مرتبط ب پشتیبانی (ویژه مشتریان فعال و دارای سرویس از گهرهاست)

 واحد مالی

سوالات و مشکلات مرتبط با حیطه مالی و فاکتور ها در این واحد پاسخگویی می‌شوند

 واحد طراحی

به منظور تکریم مشتریان، یک واحد اختصاصی جهت طراحی سایت، بنر های تبلیغاتی و موارد مرتبط با حیطه گرافیک ایجاد شده تا بیش از پیش امر مشتری‌مداری را منتقل کنیم

 واحد مشاوره فنی - امنیتی

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی روی سرویس، با پرداخت هزینه ساعتی همکاران (پس از تکمیل، فاکتور روی پنل شما صادر خواهد شد)، میتوانید مشکلات تخصصی و فنی را به همکاران ما واگذار کنید.