پنل پیامک (برنزی)

دریافت پیامک رایگان
ارسال سیم کارتی
ارسال تدریجی
ارسال منطقه ای ، کشوری
ارسال با تفکیک استان و شهر (کلی)
ارسال با تفکیک استان و شهر (پیش شماره)
ایرانسل تفکیک استان و شهر
ارسال پیام صوتی
ارسال پیامک گروهی (انبوه)
ارسال زمانبدی شده
ارسال هوشمند زماندار
گزارش پیامک های ارسالی
گزارش پیامک های دریافتی
دفترچه تلفن پیشرفته
پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها
راهنمای سامانه
ارائه وبسرویس API
استفاده از پنل در گوشی موبایل
خط اختصاصی هدیه ۵۰۰۰۱

  • رایگان تعرفه دریافت پیامک
  • ۱۴.۱ تعرفه اپراتور ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ همراه اول
پنل پیامک (نقره ای)

دریافت پیامک رایگان
ارسال سیم کارتی
ارسال تدریجی
ارسال منطقه ای ، کشوری
ارسال با تفکیک استان و شهر (کلی)
ارسال با تفکیک استان و شهر (پیش شماره)
ایرانسل تفکیک استان و شهر
ارسال پیام صوتی
ارسال پیامک گروهی (انبوه)
ارسال زمانبدی شده
ارسال هوشمند زماندار
گزارش پیامک های ارسالی
گزارش پیامک های دریافتی
دفترچه تلفن پیشرفته
پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها
راهنمای سامانه
ارائه وبسرویس API
استفاده از پنل در گوشی موبایل
خط اختصاصی هدیه ۵۰۰۰۱
* ارسال هدفمند مشاغل
* ارسال هدفمند مشاغل استانها
* منشی هوشمند
* پاسخگوی خودکار
* تحلیلگر و فیلتر پیامک

  • رایگان تعرفه دریافت پیامک
  • ۱۳.۶ تعرفه اپراتور ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ همراه اول
پنل پیامک (طلایی)

دریافت پیامک رایگان
ارسال سیم کارتی
ارسال تدریجی
ارسال منطقه ای ، کشوری
ارسال با تفکیک استان و شهر (کلی)
ارسال با تفکیک استان و شهر (پیش شماره)
ایرانسل تفکیک استان و شهر
ارسال پیام صوتی
ارسال پیامک گروهی (انبوه)
ارسال زمانبدی شده
ارسال هوشمند زماندار
گزارش پیامک های ارسالی
گزارش پیامک های دریافتی
دفترچه تلفن پیشرفته
پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها
راهنمای سامانه
ارائه وبسرویس API
استفاده از پنل در گوشی موبایل
خط اختصاصی هدیه ۵۰۰۰۱
* ارسال هدفمند مشاغل
* ارسال هدفمند مشاغل استانها
* منشی هوشمند
* پاسخگوی خودکار
* تحلیلگر و فیلتر پیامک
*مسابقه و نظرسنجی پیامکی
* پیامک سر رسید
* مسابقه پیامکی پیشرفته
* لیست سیاه
* پیامک مناسبتی
* پیامک یادآوری اقساط
* خط اختصاصی هدیه ۵۰۰۰۲

  • رایگان تعرفه دریافت پیامک
  • ۱۳.۳ تعرفه اپراتور ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ همراه اول