طراحی و پشتیبانی سایت شرکت

- طراحی سایت شرکتی با پیشنهاد چند سایت دلخواه مشتری
- طراحی از پایه و یا استفاده از طرح های آماده متناسب با نیاز و انتخاب مشتری
- مانیتور وضعیت امنیتی سایت در طول دوران پشتیبانی
- قابلیت ارسال هشدار پیامک به مشتری جهت تغییرات وضعیت پشتیبانی
حداقل قیمت این سرویس مشخص شده است. البته ممکن است متناسب با وقتی که از طراح گرفته شود کمتر یا بیشتر شود.
در صورت هرگونه شخصی سازی و یا تغییر پلن تیکت ارسال کنید تا همکاران راهنمایی نمایند.
همچنین میتوانید از طریق sales@goharhost.ir ایمیل ارسال نمایید

طراحی و پشتیبانی سایت خبری

- طراحی سایت خبری با پیشنهاد چند سایت خبری مورد نظر مشتری
- طراحی از پایه و یا استفاده از طرح های آماده متناسب با نیاز و انتخاب شما
- مانیتور وضعیت امنیتی سایت در طول دوران پشتیبانی
- قابلیت ارسال هشدار پیامک به مشتری جهت تغییرات وضعیت پشتیبانی
حداقل قیمت این سرویس مشخص شده است. البته ممکن است متناسب با وقتی که از طراح گرفته شود کمتر یا بیشتر شود.
در صورت هرگونه شخصی سازی و یا تغییر پلن تیکت ارسال کنید تا همکاران راهنمایی نمایند.
همچنین میتوانید از طریق sales@goharhost.ir ایمیل ارسال نمایید

طراحی و پشتیبانی سامانه های اختصاصی

- طراحی سامانه متناسب با نیاز شرکت، سازمان، ارگان
- قابلیت اتصال به اپلیکیشن های مالتی پلتفرم و یا ابزارهای GPS، دوربین و ... متناسب با نیاز سامانه
- مانیتور وضعیت امنیتی سایت در طول دوران پشتیبانی
- قابلیت ارسال هشدار پیامک به مشتری جهت تغییرات وضعیت پشتیبانی
حداقل قیمت مورد نیاز جلسات نیازسنجی و مشاوره مشخص شده است. البته ممکن است متناسب با وقتی که از مشاور اختصاصی در جلسات خصوصی پس از جلسه عمومی اولیه گرفته شود بیشتر شود.
در صورت هرگونه شخصی سازی و یا تغییر پلن تیکت ارسال کنید تا همکاران راهنمایی نمایند.
همچنین میتوانید از طریق sales@goharhost.ir ایمیل ارسال نمایید

طراحی و پشتیبانی سایت فروشگاهی

- طراحی و شخصی سازی سایت فروشگاهی با پیشنهاد چند سایت فروشگاهی مورد نظر مشتری
- انتخاب فروشگاه ساز به دلخواه مشتری (CMS های ووکامرس، پرستاشاپ)
- طراحی قالب از پایه و یا استفاده از طرح های آماده متناسب با نیاز و انتخاب شما
- مانیتور وضعیت امنیتی سایت در طول دوران پشتیبانی
- قابلیت ارسال هشدار پیامک به مشتری جهت تغییرات وضعیت پشتیبانی
- پورسانت همکاری گهرهاست در همکاری زیرساخت فروش بین 2 الی 10 درصد بنا به توافق مشتری میباشد.
حداقل قیمت این سرویس مشخص شده است. البته ممکن است متناسب با وقتی که از طراح گرفته شود کمتر یا بیشتر شود.
در صورت هرگونه شخصی سازی و یا تغییر پلن تیکت ارسال کنید تا همکاران راهنمایی نمایند.
همچنین میتوانید از طریق sales@goharhost.ir ایمیل ارسال نمایید

طراحی و پشتیبانی سایت مطابق پلن مشتری

- طراحی و شخصی سازی سایت موردنظر با پیشنهاد چند سایت درفضای ذهنی مورد نظر مشتری
- انتخاب CMS به دلخواه مشتری
- طراحی قالب از پایه و یا استفاده از طرح های آماده متناسب با نیاز و انتخاب شما
- مانیتور وضعیت امنیتی سایت در طول دوران پشتیبانی
- قابلیت ارسال هشدار پیامک به مشتری جهت تغییرات وضعیت پشتیبانی
* هزینه زیرسامانه ها و زیربخش های مورد نیاز پس از مشخص شدن افزوده میشود.
در صورت هرگونه شخصی سازی و یا تغییر پلن تیکت ارسال کنید تا همکاران راهنمایی نمایند.
- ایجاد تغییرات جدید پس از طراحی، هزینه مجزا و متناسب با نرخ جاری محاسبه میشود
- هزینه پشتیبانی سرور در زمان طراحی سایت، با مجموعه گهرهاست میباشد.
همچنین میتوانید از طریق sales@goharhost.ir ایمیل ارسال نمایید

طراحی و پشتیبانی سایت شخصی

- طراحی سایت شخصی با پیشنهاد چند سایت دلخواه از سوی مشتری
- طراحی استاتیک HTML5 و یا پویا در CMS های وردپرس یا جوملا یا دلخواه مشتری
- طراحی از پایه و یا استفاده از طرح های آماده متناسب با نیاز و انتخاب مشتری
- مانیتور وضعیت امنیتی سایت در طول دوران پشتیبانی
- قابلیت ارسال هشدار پیامک به مشتری جهت تغییرات وضعیت پشتیبانی
حداقل قیمت این سرویس مشخص شده است. (البته ممکن است متناسب با وقتی که از طراح گرفته شود کمتر یا بیشتر شود).
در صورت هرگونه شخصی سازی و یا تغییر پلن تیکت ارسال کنید تا همکاران راهنمایی نمایند.
همچنین میتوانید از طریق sales@goharhost.ir ایمیل ارسال نمایید