هاست

سرویس GH001 - مناسب سایت های شخصی ساده
 • 100 مگابایت فضا
 • دیتاسنتر برج میلاد
 • هارد دیسک SSD
 • تلفن و تیکت در تمام روزهای سال
سرویس GH002 - مناسب سایت های شخصی متوسط
 • 200 مگابایت فضا
 • دیتاسنتر برج میلاد
 • هارد دیسک SSD
 • تلفن و تیکت در تمام روزهای سال
سرویس GH005 - مناسب سایت های معمولی شخصی و شرکتی
 • 500 مگابایت فضا
 • دیتاسنتر برج میلاد
 • هارد دیسک SSD
 • تلفن و تیکت در تمام روزهای سال
سرویس GH1001 - مناسب سایت های نیمه حرفه ای

یک گیگابایت فضا
دیتاسنتر برج میلاد
هارد دیسک SSD
پشتیبانی در تمام روزهای سال
ارسال پیامک های اطلاع رسانی پشتیبانی

سرویس GH1002 - مناسب سایت های نیمه حرفه ای

دو گیگابایت فضا
دیتاسنتر برج میلاد
هارد دیسک SSD
پشتیبانی در تمام روزهای سال
ارسال پیامک های اطلاع رسانی پشتیبانی

سرویس GH1005 - مناسب سایت های حرفه ای شرکتی

پنج گیگابایت فضا
دیتاسنتر برج میلاد
هارد دیسک SSD
پشتیبانی در تمام روزهای سال
ارسال پیامک های اطلاع رسانی پشتیبانی