سرویس GH001 - مناسب سایت های شخصی ساده
 • 100 مگابایت فضا
 • دیتاسنتر برج میلاد
 • هارد دیسک SSD
 • تلفن و تیکت در تمام روزهای سال
سرویس GH002 - مناسب سایت های شخصی متوسط
 • 200 مگابایت فضا
 • دیتاسنتر برج میلاد
 • هارد دیسک SSD
 • تلفن و تیکت در تمام روزهای سال
سرویس GH005 - مناسب سایت های معمولی شخصی و شرکتی
 • 500 مگابایت فضا
 • دیتاسنتر برج میلاد
 • هارد دیسک SSD
 • تلفن و تیکت در تمام روزهای سال
سرویس GH1001 - مناسب سایت های نیمه حرفه ای

یک گیگابایت فضا
دیتاسنتر برج میلاد
هارد دیسک SSD
پشتیبانی در تمام روزهای سال
ارسال پیامک های اطلاع رسانی پشتیبانی

سرویس GH1002 - مناسب سایت های نیمه حرفه ای

دو گیگابایت فضا
دیتاسنتر برج میلاد
هارد دیسک SSD
پشتیبانی در تمام روزهای سال
ارسال پیامک های اطلاع رسانی پشتیبانی

سرویس GH1003 - مناسب سایت های حرفه ای شرکتی

سه گیگابایت فضا
دیتاسنتر برج میلاد
هارد دیسک SSD
پشتیبانی در تمام روزهای سال
ارسال پیامک های اطلاع رسانی پشتیبانی

طراحی سایت شخصی / انتخاباتی (پلن متوسط)

- طراحی سایت شخصی با پیشنهاد چند سایت دلخواه مشتری
- طراحی از پایه و یا استفاده از طرح های آماده متناسب با نیاز و انتخاب مشتری
- مانیتور وضعیت امنیتی سایت در طول دوران پشتیبانی
- قابلیت ارسال هشدار پیامک به مشتری جهت تغییرات وضعیت پشتیبانی